માનવ ગરીમા યોજના Manav Garima Yojana Gujarat 2022 @esamajkalyan.gujarat.gov.in

માનવ ગરીમા યોજના Manav Garima Yojana Gujarat 2022 @esamajkalyan.gujarat.gov.in, Manav Garima Yojana 2022 A tool kit for various businesses for self-employment is provided at the district level office of the developing caste and social security office at the district level under the social and justice empowerment department of Gujarat government.

માનવ ગરીમા યોજના Manav Garima Yojana

Scheme NameManav Garima Yojana 2022
UnderState Government of Gujarat
Name Of DepartmentSocial Justice & Empowerment Department
Article TypeSarkari Yojana
ApplicationManav Garima Yojana Apply Online Form 2022
Official portalhttps://esamajkalyan.gujarat.gov.in/
Last Date Of ApplicationOnline Last Date: 30/06/2022
BenefitTool kits are provided for a total of 28 types of business
યોજનાનો હેતુ
 • નાનો ધંધો-રોજગાર કરવા ઇચ્છુક હોય તેવી વ્યક્તિઓને સ્વરોજગારીના ધંધા- રોજગાર અનુરૂપ કિટ્‍સ આપવામાં આવે છે.
નિયમો અને શરતો
 • અરજદારશ્રીની વય મર્યાદા ૧૮ થી ૬૦ વર્ષ હોવી જોઇએ.
 • અનુસૂચિત જાતિના લોકો કે જેઓની વાર્ષિક મર્યાદા ગ્રામ્યવિસ્તારમાં ₹ ૧,૨૦,૦૦૦ અને શહેરી વિસ્તારમાં ₹. ૧,૫૦,૦૦૦ ધરાવતા હોય.
 • અનુસૂચિત જાતિ પૈકી અતિપછાત જાતિ માટે કોઇ આવક મર્યાદા નથી.

Tool Kits Are Provided For A Total Of 28 Types Of Business. (List Is As Follows.)

 • Masonry
 • Sentencing work
 • Vehicle servicing and repairing
 • Cobbler
 • Tailoring
 • Embroidery
 • Pottery
 • Different types of ferries
 • Plumber
 • Beauty parlor
 • Repairing electric appliances
 • Agricultural blacksmith / welding work
 • Carpentry
 • Laundry
 • Created broom supada
 • Milk-yogurt seller
 • Fish seller
 • Papad creation
 • Pickle making
 • Hot, cold drinks, snack sales
 • Puncture kit
 • Floor mill
 • Spice mill
 • Making a Divet of Rs (Sakhi Mandal sisters)
 • Mobile repairing
 • Paper cup and dish making (Sakhimandal)
 • Hair cutting
 • Pressure Cooker for Cooking (Beneficiaries of Ujjawala Gas Connection)

લાભાર્થી દ્વારા અથવા લાભાર્થીના અન્ય કુટૃંબના સભ્યો દ્વારા આ યોજના હેઠળ અગાવ લાભ લીધેલ હશે તો પુન: આ યોજના હેઠળ લાભ મળવાપાત્ર નથી.

 • કડીયાકામ
 • સેન્‍ટીંગ કામ
 • વાહન સર્વિસીંગ અને રીપેરીંગ
 • મોચીકામ
 • દરજીકામ
 • ભરતકામ
 • કુંભારીકામ
 • વિવિધ પ્રકારની ફેરી
 • પ્લમ્બર
 • બ્યુટી પાર્લર
 • ઇલેક્ટ્રીક એપ્લાયન્‍સીસ રીપેરીંગ
 • ખેતીલક્ષી લુહારી/વેલ્ડીંગ કામ
 • સુથારીકામ
 • ધોબીકામ
 • સાવરણી સુપડા બનાવનાર
 • દુધ-દહી વેચનાર
 • માછલી વેચનાર
 • પાપડ બનાવટ
 • અથાણા બનાવટ
 • ગરમ, ઠંડા પીણા, અલ્પાહાર વેચાણ
 • પંચર કીટ
 • ફ્લોર મીલ
 • મસાલા મીલ
 • મોબાઇલ રીપેરીંગ
 • હેર કટીંગ (વાળંદ કામ)

Also View :

Army Recruitment 1 Lakh Above Vacancy

GPSC Recruitment 215 Vacancy

Forest Department Recruitment Gujarat

Updates Your Aadharcard On your Mobile

The following documents are required while applying for the Manav Garima Yojana:-

 • Aadhar Card
 • Bank Details
 • Bank Passbook
 • BPL Certificate
 • College ID Proof
 • Income Certificate
 • Recent Passport Size Photograph
 • Residential Certificate
 • SC Caste Certificate
 • Voter ID Card

રજુ કરવાના ડોક્યુમેન્‍ટ

 • આધાર કાર્ડ
 • રેશન કાર્ડ
 • રહેઠાણનો પુરાવો (વીજળી બિલ/લાઇસન્સ/ભાડાકરાર/ચુંટણી કાર્ડ/પ્રોપર્ટી કાર્ડ, જમીનના દસ્તાવેજો પૈકી કોઈ એક)
 • અરજદારની જાતિ નો દાખલો
 • વાર્ષિક આવક નો દાખલો
 • અભ્યાસનો પુરાવો
 • વ્યવસાય લક્ષી તાલીમ લીધેલી હોય તો તેનો પુરાવો
 • બાંહેધરીપત્રક (નોટરાઇઝ સોગદનામું)
 • એકરારનામું

ESamajKalyan Portal : https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/index.aspx

The main task of the Government of Gujarat’s Social Justice & Empowerment Department is to ensure the Economic development and Empowerment of persons belonging to Society’s underprivileged sections.

 • Scheduled Castes
 • Developing Castes
 • Socially and Economically Backward Classes
 • Minority communities
 • Physically and mentally challenged persons
 • Welfare Schemes are also being implemented by this Department for the orphans, destitute persons, beggars and old aged persons.

Steps for Online Application:

Procedure to apply online for Manav Garima Yojana

Manav Garima Yojna Important Dates :

 • Manav garima Yojna 2022 Notification Date 15 June 2022
 • Manav garima Yojna 2022 Online Application Starting Date 16 June 2022
 • Manav garima Yojna 2022 Online Application Last Date 30 June 2022

Procedure to login on the portal

 • First of all, you have to go to the official website of Social justice and empowerment department, Government of Gujarat
 • The Home page will open before you
 • On the home page under the citizen login section, you have to enter your user id, password, and captcha code
 • Now you have to click on the login
 • By following this procedure you can the login on to the portal

Important Links For Manav Garima Yojna :

Official Websitehttps://esamajkalyan.gujarat.gov.in/
Advertisement of Manav Garima YojanaClick Here
Apply Online For New UserClick Here
Apply Online For Register UserClick Here
Ekrarnamu Manav garima yojnaDownload
Manav garima yojna Banhedhari Patrak Download

FAQS Of Manav Garima Yojna 2022

What Is Manav Garima Yojana Last Date ?

Manav Garima Yojana Last Date Is 30 June 2022

What Is Manav Garima Yojana Official Website ?

Manav Garima Yojana Official Website Is https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/

25 Comments

Add a Comment
 1. Prajapati Gita ben

  Hii me help a garima yojana

 2. કટલરી ની લાળીફરતીફેરી

 3. Dudh dahi kanaiaya Dairy

 4. Khambhala
  Babra
  Amareli

 5. Khambhala 365421

 6. રવિ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *